Vinashowbiz
By on November 7, 2018
Harrah's Resort Southern California
777 S Resort Dr
Valley Center
92082
California
United States
Saturday, December 1, 2018 5:00 pm - 8:00 pm

QUÝ VỊ CÓ THỂ MUA VÉ TRƯỚC TẠI TICKET-MASTER.COM  HOẶC LÀ ĐẾN HARRAHS CASINO RESORT SOUTHERN - CAL

 TẠI PROMO CENTER .  VÀ QUÝ VỊ CŨNG CÓ THỂ MUA VÉ VÀO NGÀY SHOW TẠI BOX OFFICE CỦA CASINO.

GUEST MAY PR

...View More
Category
Be the first person to like this
There are no new feeds to view at this time.