Ricky Head
By on June 22, 2018
7 Palace Restaurant
Shop 50/156 Inala Ave
Inala
QLD 4077
Australia
Sunday, September 30, 2018 6:30 pm - Monday, October 1, 2018 1:00 am

Đêm ca nhạc “Đễ Ta Say” Với Nữ Ca Sỉ Ho Le Thu, Đến Từ Paris By Night. Và Thảo Rất Hân Hạnh Mời Đuợc Nữ Hoàng Nhạc Trữ Tình, Nhạc Tour Và Remix. Sẻ nống bỗng cháy sàng với quý khách.

...View More
Category
Be the first person to like this
There are no new feeds to view at this time.